Dostawy on-time

Gdy czas to priorytet

Bardzo często dostawa ładunku w określonym czasie jest podstawą do zachowania płynności produkcji lub świadczenia usług. Rozumiemy to i dlatego przygotowaliśmy usługę specjalną „On time”, która gwarantuje dostawę w określonym czasie.

Usługa „On time” jest dedykowana dla ładunków drobnicowych jak i całopojazdowych. Szczycimy się 100% skutecznością przy transporcie wymagającym dostawy na czas.